PRUE HALLIWEL ::: OBSERVER OF LIFE

i don't want to get to the end of my life and find that i have just lived the length of it... i want to also have lived the width of it as well... smiling when the sun rises... dreaming until the sun hides... but for now, i'm letting go... and this goodbye isn't just a new start... it confirms my submission to waiting... while searching...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

PRUE SAYS...

Photobucket

Thursday, December 27, 2007

yuletide greeting...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

MY SWEETEST YULETIDE EMBRACES, SMILES AND KISSES TO EVERYONE!!!

PAGPAPASALAMAT sa lahat ng kabigang minahal ako despite my true self... sa mga bagong kaibigan mula sa blog at sa loob at labas ng trabaho... sa mga taos-pusong tumulong sa bawat personal at propesyunal na proyekto...

KAPATAWARAN to anyone who has wronged and thought ill of me...

SINSERONG PAUMANHIN sa mga kaibigang hindi ko man lamang mapagukulan ng panahon... siyempre pa, sa mga kaibigan at katrabaho na aking nasaktan, napaiyak at nagawan ng pagkakamali... at sa sinumang hindi ko man lamang nalalaman na akin palang nasaktan... May you all find it in your hearts to forgive me...

IT IS ONLY IN EXPRESSING GRATITUDE, FORGIVENESS AND HUMBLE APOLOGIES CAN MERRIMENT BE COMPLETE...

AGAIN, MERRY MERRY MERRY CHRISTMAS TO YOU AND YOUR FAMILY!!!

My photo
My life is not extra-ordinary but it has stories to tell...

THESE ARE THE MOMENTS!!!