PRUE HALLIWEL ::: OBSERVER OF LIFE

i don't want to get to the end of my life and find that i have just lived the length of it... i want to also have lived the width of it as well... smiling when the sun rises... dreaming until the sun hides... but for now, i'm letting go... and this goodbye isn't just a new start... it confirms my submission to waiting... while searching...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

PRUE SAYS...

Photobucket

Friday, December 28, 2007

new titles for sexy films...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

as usual, oficemate denmark strikes again with his antics... and we were again, as always, laughing like crazy over it... anyway, wanna hear his forecast of NEW TITLES FOR SEXY FILMS in the year 2008...

here's his list of titles...

ANG KATI NG HIGAD MO!

NAPAGOD ANG BUNGANGA SA LAKI NG TILAPIA

ULO PA LANG, ULAM NA

GISING NA SI ADAN

PASALAT NG PEKLAT

BUBUDBURAN KO NG NIYOG ANG MAINIT MONG PICHI-PICHI

LAWAYAN MO, BAKA MAUSOG

KAPAG GUMABI, BUMUBUKA ANG KABIBE

HUWAG MONG KAMAYIN BAKA MAPANIS

NANG BINUKLAT ANG AKLAT NI SABEL

DAMANG-DAMA KO ANG GALIT MO

NANG TUMAPON ANG NATA NI COCOY

bwahahaha! kabaliw talaga... so which movie would you like to star in? hahaha!

My photo
My life is not extra-ordinary but it has stories to tell...

THESE ARE THE MOMENTS!!!